Zaloguj się do sklepu

Charakterystyka

Historia

Galeria

Zakład Górniczy Sobieski

Jaworzno

19-26
MJ/kg
kaloryczność
węgla
300-700
metrów
głębokość
eksploatacji
118
kilometrów
długość
wyrobisk

ZG Sobieski jest jednym z wiodących producentów i dostawców węgla dla sektora energetyki zawodowej, ciepłownictwa, a także gospodarstw domowych w Polsce. Zakład zatrudnia wysokiej klasy specjalistów i wykorzystuje najnowsze rozwiązania technoogiczne.

Ze względu na zachodzące zmiany rynkowe ZG Sobieski rozpoczął w 2017r. produkcję wysokiej jakości certyfikowanych paliw: Ekogroszek SOBIESKI i Ekogroszek JARET plus. Dzięki uruchomionej w 2019r. instalacji wzbogacania trójproduktowego zwiększył również wydajność i podniósł jakość węgla, dedykowanego dla gospodarstw domowych. Na podstawie udzielonych koncesji posiada 126 mln ton zasobów operatywnych węgla, pozwalających na ekspoatację surowca przez okres 50 lat.

Zakład Górniczy Sobieski

Jaworzno

Uruchomienie jednej
z pierwszych
w Polsce kopalni
węgla w dawnej wsi Szczakowa,
obecnej dzielnicy Jaworzna
Powstanie polskiej spółki
węglowowej
o nazwie
„Jaworznickie Komunalne
Kopalnie Węgla S.A."
Powstanie Zakładu Górniczo
-Energetycznego Sobieski
Jaworzno III
z inicjatywy
Nadwiślańskiej Spółki Węglowej
oraz Elektrowni Jaworzno III
Połączenie ZG Janina i ZG
Sobieski w Południowy Koncern
Węglowy S.A.

Zakład Górniczy Sobieski

Jaworzno

Charakterystyka

Historia

Galeria

Zakład Górniczy Janina

Libiąż

19-24
MJ/kg
kaloryczność
węgla
430-710
metrów
głębokość
eksploatacji
132
kilometrów
długość
wyrobisk

ZG Janina jest jedną z dwóch kopalń węgla zlokalizowanych w województwie małopolskim. Produkuje i dostarcza na rynek węgiel dla sektora energetyki zawodowej, ciepłownictwa, a także gospodarstw domowych.

Strategiczna inwestycja realizowana w Zakładzie - Budowa poziomu 800 m, której ukończenie planowane jest na 2021r., pozwoli m.in. na zwiększenie koncentracji wydobycia, prowadzenie eksploatacji w korzystniejszych warunkach górniczo-geologicznych, a przede wszystkim umożliwi dostęp do węgla o wyższych parametrach jakościowych. Zgodnie z aktualnie nadanymi koncesjami ZG Janina posiada 165 mln ton zasobów operatywnych węgla.

Zakład Górniczy Janina

Libiąż

Powstanie kopalni pod nazwą
Galicyjska Kompania Górnicza

z głównym szybem Janina
Włączenie kopalni do
Nadwiślańskiej Spółki
Węglowej S.A.
Powstanie Zakładu Górniczo
-Energetycznego Janina

jako zrestrukturyzowanego
zakładu na bazie Ruchu I
Połączenie ZG Janina i ZG
Sobieski w Południowy
Koncern Węglowy S.A.

Zakład Górniczy Janina

Libiąż

Charakterystyka

Historia

Galeria

Zakład Górniczy Brzeszcze

20-30
MJ/kg
kaloryczność
węgla
740-960
metrów
głębokość
eksploatacji
87
kilometrów
długość
wyrobisk

ZG Brzeszcze jest jedną z dwóch kopalń węgla zlokalizowanych w województwie małopolskim. Produkuje węgiel wykorzystywany w energetyce, ciepłownictwie a także przemyśle koksowniczym. Kopaliną towarzyszącą wydobyciu jest metan, który za pośrednictwem sieci rurociągów i stacji odmetanowania wydobywany jest na powierzchnię i gospodarczo wykorzystywany. Zgodnie z aktualnie nadanymi koncesjami ZG Brzeszcze posiada 52 mln ton zasobów operatywnych węgla.

W ostatnich latach w Zakładzie Górniczym Brzeszcze prowadzono intensywne prace nad stworzeniem optymalnego modelu funkcjonowania. Wielokierunkowa restrukturyzacja pozwoliła zbudować nowoczesny zakład produkujący produkt handlowy wysokiej jakości, wykorzystujące najnowsze rozwiązania techniczne i dobrze wpisujący się w strategię Południowego Koncernu Węglowego.

Zakład Górniczy Brzeszcze

Rozpoczęcie drążenia
pierwszego szybu
o nazwie
Andrzej I
Wznowienie pracy kopalni
po zakończeniu
II Wojny Światowej
Włączenie ZG Brzeszcze
do Nadwiślańskiej Spółki
Węglowej S.A.
Włączenie Nowe Brzeszcze
Grupa TAURON sp. z o.o. w

w skład Południowego Koncernu Węglowego S.A.
jako trzeci zakład

Zakład Górniczy Brzeszcze

Co nas wyróżnia?

wieloletnie doświadczenie i znaczący potencjał produkcyjny paliw dla: energetyki, przemysłu i gospodarstw domowych,

szeroka oferta produktowa,

stabilna jakość spełniająca oczekiwania klientów,

stały monitoring jakości węgla w certyfikowanym laboratorium.

Segmenty i struktura sprzedaży w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Struktura sortymentowa sprzedaży

Sortymenty średnie
w tym paliwa
Sortymenty grube
Miały energetyczne

Segmenty sprzedaży

Energetyka zawodowa Południowego Koncernu Węglowego
Autoryzowana sieć handlowa na terenie całego kraju
Odbiorcy przemysłowi
Odbiorcy indywidualni

Znajdź nas

Zakład górniczy Sobieski

ul. Sulińskiego 2
43-600 Jaworzno

Zakład górniczy Janina

ul. Górnicza 23
32-590 Libiąż

Zakład górniczy Brzeszcze

ul. Kościuszki 1
32-620 Brzeszcze
Zakład Górniczy
Janina Libiąż
Zakład Górniczy
Sobieski Jaworzno
Zakład Górniczy
Brzeszcze

Czy wiesz, że...?

W 2022 roku w Polsce wyprodukowano 53 mln ton węgla, co stanowi tylko 1,2% węgla wyprodukowanego w Chinach (4,5 mld ton)
Paliwo pozostaje najbardziej ekonomicznym źródłem energii, które przy zastosowaniu nowoczesnego pieca ma znikomy wpływ na środowisko.
W piecu na paliwo zużywa się tylko taką ilość paliwa, jaka jest potrzebna do uzyskania ustawionej temperatury. Automatyczny podajnik dozuje paliwo, które wystarczy uzupełniać 1-2 x tydzień.
Copyright © 2017-2024 | Wykonanie COIG SA