Dostawa

Dostawa przez Kuriera:

 • Koszt transportu każdej palety 800 kg wynosi 163,00 zł brutto.
 • Koszt transportu każdej palety 1000 kg (Big Bag) wynosi 203,75 zł brutto.
 • Dostawa Towaru do Kupującego przez Kuriera jest dokonywana na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia do granicy posesji. Kurier dokonuje jego rozładunku na podłoże, na którym stoi samochód Kuriera.
 • Do miejsca dostawy musi prowadzić droga utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu, umożliwiająca swobodny wjazd i wyjazd oraz rozładunek samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony pozwalającego dostarczyć całość zamówionego Towaru w ramach jednego zamówienia. .
 • Towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem Kuriera wyłącznie w Dni Robocze do godziny 16:00.
 • Kurier jest zobowiązany do uzgodnienia z Kupującym szczegółów terminu dostawy.

Odbiór własny:

 • W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru własnego Towaru, Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji podejmie próbę skontaktowania się z Kupującym celem ustalenia daty odbioru Towaru. Szczegóły odbioru towaru można uzgadniać pod nr tel. 32 618 50 57.
 • W ustalonym terminie Kupujący lub osoba przez niego upoważniona do odbioru Towaru będzie zobowiązany do odbioru Towaru w Punkcie Obsługi Klienta ZG Sobieski 43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2, na podstawie numeru Zamówienia, który otrzymał w informacjach e-mail od Sprzedającego.
 • Pojazd, którym Kupujący będzie posługiwał się przy odbiorze Towaru, musi posiadać możliwość załadunku palet za pomocą wózka widłowego oraz dopuszczalną masę całkowitą umożliwiającą odebranie zamówionej ilości Towaru.

Uwaga:

Towar jest pakowany w:

 • worki foliowe o masie netto 20 kg każdy, umieszczone na palecie o wymiarach podstawy 80 na 120 cm i zabezpieczone folią typu stretch. Na jednej palecie umieszczonych jest 40 worków Towaru, w związku z czym masa Towaru netto na jednej palecie wynosi 800 kg. Masa brutto palety wynosi 820 kg.
 • opakowania typu big bag o masie netto 1000 kg każdy, umieszczony na palecie o wymiarach podstawy 100 na 120 cm i zabezpieczony folią typu strech. Na jednej palecie umieszczone jest 1 opakowanie typu big bag. Masa brutto palety wynosi 1025 kg.

Towar dostarczany jest do granicy posesji.

W przypadku, gdy osobą odbierającą Towar dostarczony przez Kuriera lub w Punkcie Obsługi Klienta ZG Sobieski, będzie inna osoba niż Kupujący wskazany w złożonym zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany wystawić Oświadczenie wraz z Pełnomocnictwem do odbioru węgla zakupionego w sklepie internetowym zgodnie z załączonym wzorem.

Oświadczenie wraz z pełnomocnictwem