Zaloguj się do sklepu

Jak powstają paliwa

Do produkcji paliw używany jest węgiel wydobywany ze złóż należących do Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A., znajdujących się w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach. Podczas procesu przeróbki mechanicznej węgiel poddawany jest procesowi wzbogacania i wysiewania, a paliwo poddawane jest kontroli jakości.

KONTROLA JAKOŚCI
każda partia podlega restrykcyjnej
kontroli jakości
OPTYMALNA
kaloryczność
W pierwszym etapie
następuje klasyfikacja
węgla ze względu na jego
kaloryczność oraz
rozmiar - tylko wybrane
ziarna spełniają normy
paliwa.
PŁUKANIE
Wyselekcjonowane ziarna
węgla poddawane są
procesom czyszczenia, aby
pozbyć się osadu
z miału lub pyłu
węglowego.
SUSZENIE
Węgiel dostarczany jest do
zadaszonych boksów,
gdzie przebiega stopniowy
proces osuszania,
aż do prawidłowej
wilgotności.
KRUSZENIE
i oddzielanie
W razie potrzeby ziarna są
poddawane ponownemu
procesowi kruszenia
i przesiewania, aby wybrać
tylko te, które spełniają
normy i zwiększają
energetyczność produktu
końcowego.
PAKOWANIE
i magazynowanie
Ostatni etap produkcji
paliwa obejmuje
pakowanie i transport do
magazynu, skąd produkt
jest dostarczany
do klienta.

KONTROLA JAKOŚCI
każda partia podlega restrykcyjnej
kontroli jakości
OPTYMALNA
kaloryczność
W pierwszym etapie
następuje klasyfikacja
węgla ze względu na jego
kaloryczność oraz
rozmiar - tylko wybrane
ziarna spełniają normy
paliwa.
PŁUKANIE
Wyselekcjonowane ziarna
węgla poddawane są
procesom czyszczenia, aby
pozbyć się osadu
z miału lub pyłu
węglowego.
 
SUSZENIE
Węgiel dostarczany jest do
zadaszonych boksów,
gdzie przebiega stopniowy
proces osuszania,
aż do prawidłowej
wilgotności.
 

KRUSZENIE
i oddzielanie
W razie potrzeby ziarna są
poddawane ponownemu
procesowi kruszenia
i przesiewania, aby wybrać
tylko te, które spełniają
normy i zwiększają
energetyczność produktu
końcowego.
PAKOWANIE
i magazynowanie
Ostatni etap produkcji
paliwa obejmuje
pakowanie i transport do
magazynu, skąd produkt
jest dostarczany
do klienta.
 
 

Automatyzacja i robotyzacja procesu produkcji

Wprowadzenie nowoczesnej technologii do produkcji paliwa niesie ze sobą wiele korzyści:

łatwość
programowania

zwiększenie wydajności
produkcji

poprawa jakości
produktów

poprawa bezpieczeństwa
i higieny pracy dla pracowników

Co nas wyróżnia

  • troska o środowisko naruralne
  • stały proces kontroli jakości
  • tylko polski węgiel
  • wysoka jakość produktu
  • możliwość dostawy w dowolne miejsce na terenie kraju

Wysoka jakość potwierdzona certyfikatami

Po przeprowadzeniu szeregu badań i analiz, oceniających właściwośći paliwa
Południowy Koncern Węglowy uzyskał:
Ekogroszek SOBIESKI
Ekogroszek JARET plus®
EKOSOBIESKI premium

Świadectwa na znak bezpieczeństwa ekologicznego
przyznane przez Instytut Chemicznej Przeróbki w Zabrzu.

Co warto wiedzieć o naszych paliwach

2008 rok

wprowadzenie
na rynek
Ekogroszku
JARET plus®

2017 rok

rozpoczęcie produkcji
paliw
w Zakładzie
w Jaworznie

100 tys. ton

aktualna roczna
zdolność produkcyjna

30 tys. ton

produktu
pakowanego rocznie

24-27 MJ/kg

kaloryczność
naszych
paliw

Paliwo do kotłów automatycznych

Sugerowane ustawienia kotła
z automatycznym podawaniem paliwa przy stosowaniu węgla Ekogroszek SOBIESKI:
TABELA USTAWIEŃ
Paliwo posiada ustaloną granulację (5 - 25 mm),
wysoka kaloryczność węgla zapewnia efektywne ogrzewanie i niskie zużycie.
Niska zawartość siarki (0,6 - 1,0 %)
gwarantuje to bezawaryjną pracę pieca na paliwo oraz zmniejsza emisję zanieczyszczeń w przypadku kotłów klasy 5.
Niska zawartość popiołu (7 - 9 %)
dzięki czemu podczas procesu spalania powstaje znacznie mniejsza ilość sadzy w popielniku.
Sugerowane ustawienia kotła
z automatycznym podawaniem paliwa przy stosowaniu węgla Ekogroszek SOBIESKI:
TABELA USTAWIEŃ

Paliwo posiada ustaloną granulację (5 - 25 mm),
wysoka kaloryczność węgla zapewnia efektywne ogrzewanie i niskie zużycie.

Niska zawartość siarki (0,6 - 1,0 %)
gwarantuje to bezawaryjną pracę pieca na paliwo oraz zmniejsza emisję zanieczyszczeń w przypadku kotłów klasy 5.

Niska zawartość popiołu (7 - 9 %)
dzięki czemu podczas procesu spalania powstaje znacznie mniejsza ilość sadzy w popielniku.
Copyright © 2017-2024 | Wykonanie COIG SA